USLUGE LABORATORIJE NS LAB

 • NS LAB

  Biohemija

  Biohemijski parametri i laboratorijske analize

 • NS LAB

  Mikrobiologija

  Najkvalitetnija mikrobiologija u Novom Sadu

 • NS LAB

  Hematologija

  Hematološke analize se izvode na najsavremenijim aparatima

 • NS LAB

  Hormoni

  Laboratoriske analize hormona

 • NS LAB

  Imunologija

  Imunološke analize - inhalatorni alergeni, nutritivni paneli...

 • NS LAB

  Tumor markeri

  Laboratoriske analize tumor markera

 • NS LAB

  Preventivne analize

  Iskoristimo prednosti moderne medicine

 • NS LAB

  Cenovnik usluga

  Prikaz cenovnika usluga laboratorijskih analiza

Polikliniku sa laboratorijama smo osnovali 2006 te godine, koja se nalazi na Trifkovićevom trgu, u ulici Svetozara Miletić 24 - sam centar Novog Sada. Od tada, u sklopu naših laboratorija uspešno funkcionišu biohemijska, hematološka, mikrobiološka i patohistološka laboratorija. Od 2012. godine, u okviru Poliklinike sa laboratorijama NS Lab, razumevajući potrebe naših pacijenata, otvorili smo i NS Lab mikro, koja se nalazi u Petrovaradinu, u Preradovićevoj ulici br .57. Aprila 2013 godine smo otvorili i NS LAB u Beočinu.

Danas, u najkraćem mogućem vremenskom roku, kod nas možete uraditi sve tražene laboratorijske analize.

USLUGE POLIKLINIKE NS LAB

 • NS LAB

  Specijalističke ambulante

  U sklopu naše poliklinike, razvili smo najznacajnije i najfrekvetnij subspecijalisticke službe

 • NS LAB

  Internistička ambulanta

  Pregled interniste kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja

 • NS LAB

  Ultrazvuk

  Ultrazvucna dijagnostika sa najsavremenijim ultrazvučnim aparatima

 • NS LAB

  Priprema za operaciju

  Pre operacije bolesnikove ce nalaze pregledati anesteziolog dan uoci operacije

 • NS LAB

  Preventivni pregledi

  Preventivni pregledi radi sprečavanja pojave bolesti

 • NS LAB

  Kućna nega

  Kućna nega pokretnih, polupokretnih i nepokretnih lica

 • NS LAB

  Cenovnik

  Cenovnik usluga pregleda u poliklinisi NSlab

Paralelno sa otvaranjem medicinske laboratorije, tokom 2006 godine smo se odlučili da otvorimo i Polikliniku - objedinimo veći broj specijalističkih i supspecijalističkih ambulanti. Ceneći vreme i potrebe naših pacijenata, smatramo da je naš najvažniji zadatak da vam pružimo priliku, da na jednom mestu - za jedan dan obavite potrebne specijalističke preglede a u isto vreme uradite i sve nužne laboratorijske analize.