Partneri

Naša Poliklinika sa laboratorijama uspešno sarađuje sa renomiranim Specijalističkim ordinacijama različitih oblasti, Poliklinikama, Zavodima, kao i drugim zdravstvenim ustanovama. U okviru terenske službe, naši laboratorijski i medicinski tehničari uzimaju uzorke na licu mesta, u ordinacijama i to u najkraćem mogućem vremenskom roku - koje od poziva ne prevazilazi period od 20 minuta. Koristeći najsavremeniju opremu, rezultate izdajemo odmah nakon završetka analize i to elektronskim ili telefonskim putem, da bi tokom dana rezultati i u pisanoj formi pristigli u partnersku ordinaciju. Na ovaj način, već 10 godina uspešno sarađujemo sa velikim brojem zdravstvenih ustanova, gde se kao najznačajnije izdvajaju: