Internistička ambulanta

a2-internistickaambulantaInterna medicina se ne bez razloga naziva „kraljicom medicine", jer predstavlja osnovu mnogih daljih subspecijalizacija (kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija i sl.). Pacijent se obraća lekaru specijalisti interne medicine kada ima probleme sa srcem, disajnim organima, organima za varenje, žlezdama sa unutrašnjim lučenjem, krvi i lifmim žlezdama ili bubrezima radi procene zdravstvenog stanja ili otkrivanja uzroka tegoba, a potom i lečenja. Specijalisti interne medicine prate celokupno zdravstveno stanje pacijenata, praveći preglede kod akutnih i hronicnih bolesti.

U okviru Poliklinike sa laboratorijama NS-Lab, našim pacijentima je omogućen pregled interniste kao i dijagnostika neophodna za lečenje i sagledavanje celokupnog zdravstvenog stanja.

Naša internistička služba poseduje i savremene ultrazvucne aparate kojima obavljamo preglede, a koji daju važan uvid o stanja krvnih sudova, jetre, bubrega,slezine, mokraćne bešike i žlezda sa unutrašnjim lučenjem kao i limfnih žlezda.

Primena ultrazvuka zajedno sa elektrokardiografijom (EKG-om) i provera krvnog pritiska spadaju u neškodljive, brze i veoma dragocene dijagnostičke postupke u savremenoj medicini.