Priprema za operaciju

a4priprema

Ukoliko je potrebno da obavite neku od hirurških procedura, u našoj poliklinici je moguce da u potpunosti obavite preoperativnu pripremu. U najkracem mogucem roku, na jednom mestu za jedan dan možete da uradite sve potrebne specijalističke preglede, a da Vam mi, neposredno pre pregleda, odnosno u međuvremenu uradimo sve potrebne laboratorijske analize.

Preoperativna obrada obuhvata sledeće laboratorijske pretrage (one variraju od ustanove do ustanove i od lekara do lekara), a najčešce je reč o:

          • Sedimentaciji eritrocita
          • KKS
          • Šečer u krvi, urea, kreatinin
          • Urin
          • Krvna grupa i Rh faktor
          • Protrombinsko vreme (PT)
          • Vreme krvarenja i vreme koagulacije
          • EKG
          • RTG pluća i srca

Kad dobijemo rezultate ovih pretraga, nalaze i bolesnika do 15 godina pregleda pedijatar, a starije bolesnike pregleda internista, koji u pismenoj formi daju mišljenje podobnosti za operativni zahvat. Internistickim i pedijatrijskim pregledom završena je preoperativna priprema hirurškog bolesnika za elektivni (redovni) program posle cega se može staviti na operacioni program. Pre operacije bolesnikove ce nalaze pregledati anesteziolog dan uoci operacije i u operacionoj sali neposredno pred operaciju. Nalazi važe 30 dana.