Sportski pregledi

Sa velikim ponosom obraćamo Vam se kao JEDINA LICENCIRANA privatna zdravstvena ustanova koja ima zvanično registrovanu ordinaciju sportske medicine i DOZVOLU ZA PREGLED SPORTISTA, dobijenu od Ministartstva zdravlja Republike Srbije!

Proveriti na LINKu Udruženja licenciranih lekara medicine sporta:

 http://www.lekarimedicinesporta.rs/tabela_ustanova_za_pregled_sportista.html

Poliklinika sa laboratorijama NS LAB iz Novog Sada – u okviru koje funkcioniše jedina licencirana privatna ordinacija sportske medicine, dugi niz godina uspešno sprovodi sistematske preglede sportista.

Naša najveća prednost je što imamo i sopstvenu LABORATORIJU, te se kod nas, NA JEDNOM MESTU u ISTOM DANU:

-          Urade sve LABORATORIJSKE analize

-          Antropometrijska merenja

-          Merenje tenzije i snimanje EKGa

-          Pregled SPECIJALISTE SPORTSKE MEDICINE sa OVEROM takmičarske knjižice!

Cena pregleda sa laboratorijskim analizama je:

-          Do 10 sportista – 1.500 dinara – po sportisti

-          Do 30 sportista – 1.400 dinara – po sportisti

-          Preko 30 sportista – 1.300 dinara – po sportisti

Pregledi se zakazuju pozivom na telefon 021 520 092, gde ćemo Vam u maksimalnom vremenskom roku izaći u susret! Takođe, dodatne informacije možete dobiti na navedenom broju telefona.

Napominjemo, da su svi pregledi, kao i laboratorijske analize ispunjavaju zahteve novog zakona o sportu iz 2012 godine.