Tumor markeri

Tumorski markeri  su jedna od karika u lancu postupaka dijagnoze i praćenja efekta terapije kod malignih bolesti i predstavljaju supstance, koje se stvaraju u tumorskim ili drugim ćelijama u organizmu kao odgovor na postojanje karcinoma ili različitih benignih – nekancerogenih stanja. Po sastavu to mogu da budu proteini, enzimi, izoenzimi, hormoni i drugi proteini, koji se odreduju i mere prvenstveno u krvi, različitim analitičkim tehnikama poput radio imunoodredivanja, hemiluminiscencije itd. Tumorski markeri se prvenstveno koriste kao pomoc u donošenju dijagnoze uz primenu drugih dijagnostickih procedura. Takode, oni su i pomoc u proceni velicine tumora, u pracenju efekta primenjene terapije i pracenju recidiva karcinoma.


Idealan tumorski marker ne postoji, a kada bi postojao, morao bi da bude strogo specifican za odredeni organ, odnosno tkivo i da se nalazi u povecanoj koncentraciji iskljucivo kod malignih oboljenja. Takode, morao bi da bude u granicama referentnih vrednosti kod zdravih osoba, a istovremeno visoko osetljiv, specifican za svaki tip karcinoma kao i lako merljiv. Pošto nijedan tumorski marker sa navedenim osobinama do sada nije pronaden, oni imaju ogranicenu primenu samo kao dopunsko sredstvo, odnosno kao jedna od citavog niza karika u lancu postupaka za postavljanje dijagnoze i praćenje efekta terapije. Praksa pokazuje da tumor markeri mogu da budu povećani i kod različitih nemalignih stanja poput zapaljenskih procesa u gastrointestinalnom traktu, dobroćudnih (benignih) promena u različitim tkivima i organima, kod pušenja, itd. Zbog toga se savetuje  odredivanje tumorskih markera u razlicitim vremenskim intervalima po preporuci lekara, koji pacijentu daje tumačenje nalaza i predlog za dalje praćenje ili lečenje bolesti.

Tumor markeri koje u našim laboratorijama radimo:

CA125 - za odredivanje karcinoma ovarijuma (jajnika), uterusa

CA15-3 - za dijagnostikovanje tumora dojki

CA19-9 -  za tumore debelog creva, gastrointestinalnog trakta, želuca i jetre

CEA -  za gastrointestinalni karcinom, pluca i karcinom dojke

CA72-4 - za dijagnostikovanje malignih bolesti pankreasa, želuca, kolona, dojke, ovarijuma, cerviksa,  endometrijuma, žuči

CYFRA 21-1  marker karakteristican za plućno tkivo

PSA (Prostata Specificni Antigen) – za otkrivanje ranog stadijuma i pracenje karcinoma prostate

fPSA -  poboljšava osetljivost i specificnost pri otkrivanju karcinoma prostate

NSE -  tumor marker cije se povišene vrednosti najcešce javljaju kod malignih celija pluca i neuroblasta,

SCC -  za sqamous celije karcinoma uterusa, cerkvisa, vulve, pluca, glave, vrata i ezofagusa,

S-100 -  povecana koncentracija ovog tumor markera se nalazi kod melanoma, glioma, carcinoma tiroidne žljezde i bubrega

AFP - specifican protein koji se u organizmu povecava u nekim fiziološkim ali i patološkim stanjima. Sintetiše se u toku embrionalnog razvoja. U toku trudnoce, koncentracija AFP se povecava u serumu majke, nakon 12-te nedelje trudnoce i dostiže maksimum u trecem trimestru trudnoce. Istovremeno koncentracija AFP u fetusu raste i dostiže vrhunac u 14-toj nedelji, a zatim se smanjuje. Koncentracije u tragu mogu se detektovati do 18 meseci starosti deteta. Izrazito povecana koncentracija AFP u fetusu ukazuje na defekt neuralne cevi, dok izrazito smanjena koncentracija može ukazati na postojanje Daunovog sindroma. AFP se takode sintetiše u jetri, te zbog toga može poslužiti u dijagnosticke svrhe i kao tumor marker. Visoke koncentracije AFP u ovom slucaju ukazuju na hepatocelularni karcinom. AFP je u korelaciji sa velicinom tumora, pa služi za rano otkrivanje istog ali i za pracenje terapije i prognozu daljeg napredovanja bolesti.

AFP u kombinaciji sa Beta HCG se koristi kao tumor marker za utvrdivanje i klasifikaciju tumora germinativnih celija.