Preventivne analize

Vrlo često sebi kažemo da bi trebali da izvadimo krv i ispitamo nešto, zar ne?

Ukoliko nemate nikakve zdravstvene tegobe, preporučljivo je da se - kompletna krvna slika, pregled urina i osnovne biohemijske analize iz preventivnih razloga rade jednom do dva puta godišnje. Te analize ce poslužiti vašem lekaru da u potpunosti prati vaše zdravstveno stanje. Ukoliko imate zdravstvenih tegobe, tada vas vaš lekar, po potrebi, upucuje u laboratoriju i odreduje koje analize treba uraditi.

Pod analizom krvne slike podrazumevamo odredivanje broja leukocita (belih krvnih zrnaca), eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), trombocita (krvnih plocica), nivoa hemoglobina, vrednost hematokrita, i leukocitarne formule i pojedinih parametara poput MCV, MCH, MCHC. Nalazom krvne slike može se otkriti malokrvnost- anemija, poremecaji krvarenja, zapaljenski proces, i citav niz hematoloških oboljenja.

Koje su osnovne biohemijske analize i šta one mogu da nam kažu?

Sedimentacija - koristi se pri otkrivanju i pracenju zapaljenskih procesa. Pored toga, može biti povecana kod reumatskih oboljenja, anemija, malignih procesa i sl.
Fibrinogen - odreduje se radi otkrivanja zapaljenskih i reumatskih procesa, kao i u ispitivanju funkcije stanja jetre.
Glukoza - analizira se u cilju otkrivanja i pracenja šecerne bolesti. Osobe u cijoj familiji postoje srodnici oboleli od šecerne bolesti, spadaju u rizicnu grupu i samim tim trebalo bi cešce da kontolišu nivo šecera u krvi, popularno ŠUK.
Kreatinin, urea i mokracna kiselina – služi otkrivanju i pracenju bubrežnih oboljenja kao i drugih stanja organizma.
Lipidni status obuhvata: holesterol, trigliceride, frakcije holesterola (HDL i LDL) – ovi parametri daju podatak o riziku razvoja ateroskleroze sa svim posledicama na kardiovaskularni sistem. Ateroskleroza je zajednicki naziv za oboljenja u kojima je arterijski zid zadebljao uz gubitak elasticnosti. Na osnovu dobijenih rezultata, pacijentu se savetuje promena navika (ishrana, pušenje, fizicka aktivnost) ili upotreba odgovarajucih lekova.
Bilirubin (ukupni i direktni ), transaminaze (AST i ALT, gama GT, alkalna fosfataza) - služe za otkrivanje oboljenja jetre i žucnih puteva.
Kreatin kinaza (CK-NAC, kreatin kinaza MB i laktat dehidrogenaza) - odreduju se kao parametri srcanih i mišicnih funkcija.
Gvožde, TIBC i UIBC - parametri koji se koristi pri dijagnostici anemija kao i prilikom pracenja efekata odgovarajuce terapije.

Šta podrazumeva pregled urina i čemu on služi?

Rutinski pregled (urina) podrazumeva njegovu fizičko hemijsku obradu (boja, izgled, pH reakcija, specificna težina, prisustvo glukoze, proteina, acetona, bilirubina, urobilinogena i nitrita) i mikroskopski pregled sedimenta urina u kome se mogu uociti eritrociti, leukociti, bakterije, gljivice, epitelne celije, sluz, kristali i druge materije. Pregled urina služi za otkrivanje oboljenja bubrega i urinarnog trakta.

Šta je pametno uraditi?

Za sve muškarce, starije od 30 godina, pored navedenih analiza, potrebno je uraditi i PSA, specificnog antigena prostate, a za žene, preventivni ginekološki pregled kao i testiranje na HPV (humani papiloma virus) virus.